0754.911.968 office@avocat-dinca.ro

Drept Civil

 • Asistenţă/ reprezentare juridică în acţiunile privind partajele succesorale.
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiunile având ca obiect puneri sub interdicţie.
 • Legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti.
 • Atestarea conţinutului, datei şi identităţii părţilor semnatare ale unui document.
 • Consultanţă juridică.
 • Redactarea notificărilor, cererilor de chemare în judecată precum şi a altor acte de procedură, a tranzacţiilor precum şi a contractelor.
 • Asistenţă/ reprezentare juridică în acţiunile având ca obiect redobândirea dreptului de proprietate, uzufructul, acţiunile posesorii, constatarea uzucapiunii, granituiri, accesiuni.
 • Asistenţă/ reprezentare juridică în acţiunile având ca obiect rezilierea/ rezoluțiunea contractelor.

Drept Penal

 • Consultanţă juridică privind aspecte de drept penal.
 • Redactarea plângerilor penale.
 • Asistenţă/ reprezentare juridică în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată.

Dreptul Familiei

 • Legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti.
 • Consultanţă juridică privind probleme specifice dreptului familiei.
 • Consultanţă, asistenţă/ reprezentare juridică în faţa instanţelor competente în soluţionarea litigiilor de dreptul familiei, respectiv: desfacerea căsătoriei prin divorţ, anularea casatoriei, stabilirea şi plata pensiei de întreţinere, instituirea tutelei/ curatelei, partaj bunuri comune, încredinţări şi reîncredințări minori.

Asigurări

 • Asistenţă/ reprezentare juridică a viitorilor clienţi (victimele accidentelor rutiere şi/sau familiile acestora) în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată pe întreg teritoriul României.

Dreptul Muncii

 • Asistenţă/ Reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată specializate pe conflicte de muncă.
 • Asistenţă/ Reprezentare juridică în acţiunile ce au ca obiect contestaţii împotriva deciziei de sancţionare sau de concediere individuală.
 • Consultanţă juridică în momentul încheierii unui contract individual de muncă, al modificării acestuia, la încetarea relaţiilor de muncă şi chiar şi după acest moment în cazul litigiilor de muncă.
 • Consultanţă juridică la redactarea de contracte colective de muncă, regulamente interne.
 • Asistenţă/ Reprezentare în procedura de cercetare disciplinară prealabilă.

Drept Administrativ

 • Reprezentare/ Asistenţă juridică în faţa instanţelor de contencios administrativ.

 

 • Reprezentare/ Asistenţă juridică în acţiunile având ca obiect obligarea autorităţii administrative la emiterea unui act administrativ.
 • Reprezentare/ Asistenţă juridică în acţiunile ce au ca obiect anularea actelor ce emană de la administraţia publică locală.

Alte Domenii

 • Recalculare pensie
Facebook
LinkedIn
Instagram